DOEMA is veel meer dan financiële ondersteuning!

DOEMA betekent namelijk ook:

  • Meedenken over een goed stappenplan zodat je project van begin tot einde een succesverhaal wordt en eindigt met een spetterend toonmoment.
  • Je netwerk uitbreiden met leeftijdsgenoten of organisaties die iets kunnen betekenen voor jouw project.
  • Feedback op je begroting en mee zoeken naar bijkomende middelen indien nodig.
  • Wegwijs in Genk: contacten en informatie over eventuele vergunningen en aanvragen, een geschikte locatie voor jouw project
  • Ideeën om je project nog beter te maken of… voor een volgend project?
  • Gratis ontlenen van materialen van de stedelijke uitleendienst.

Wie kan deze subsidie aanvragen?

Een groep kinderen en/of jongeren, bestaande uit minstens 2 organisatoren tussen 6 en 35 jaar, waarvan minstens één meerderjarige. De organisatoren zijn afkomstig van Genk of - indien dit niet het geval is - betrekken Genkse jongerenpartners in de organisatie, programmatie en verdere ontwikkeling van het concept.

Een vereniging, maar enkel als het jeugdproject niet kadert binnen de reguliere werking.

Hoe vraag je een DOEMA projectsubsidie aan?

Je start met het invullen van het aanvraagformulier DOEMA subsidies. Vervolgens bezorg je dit ingevulde formulier ten laatste 40 dagen voor de start van het project aan Jeugd Genk. Het aanvraagformulier kan je fysiek binnen brengen bij de jeugddienst (Europalaan 26, 3600 Genk) of mailen naar hete.kolen@genk.be .

Jeugd Genk begeleidt de aanvragen en geeft deze door aan de adviescommissie.

Na goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen heb je een jaar de tijd om jouw project uit te voeren.

Hoe en wanneer zal je het toegekende bedrag ontvangen?

Na de goedkeuring van het schepencollege wordt 70% van het bedrag als voorschot aan jou uitbetaald. De overige 30% wordt na het evaluatieproces overgemaakt.

Het maximumbedrag dat je kan toegekend krijgen is 3000 euro. In het reglement DOEMA-subsidie kan je de uitgaven terugvinden die in aanmerking komen.

Had je minder geld nodig dan je gekregen hebt? Dan zal DOEMA je vragen om dat gedeelte van de toegekende subsidie terug te betalen.

 

Lees zeker ook :

2022 Evaluatieformulier DOEMA subsidies  

Aanvraagformulier DOEMA jeugdprojecten_2022  

Reglement DOEMA-subsidie 2022 

 

Nog vragen?

Bel ons op +32 89 65 42 69 of mail naar hete.kolen@genk.be

 

Logo's Hete Kolen & Club26:
Logo Hete Kolen
Logo Hete Kolen 2
Logo Hete Kolen 3
Logo Hete Kolen 4

Logo Club26 linksboven
Logo Club26 linksonder
Logo Club26 rechtsonder
Logo Club26 rechtsboven