DOEMA is veel meer dan financiële ondersteuning! DOEMA betekent ook:

  • Meedenken over een goed stappenplan zodat je project eindigt met een spetterend toonmoment.
  • Je netwerk uitbreiden met interessante jongeren of organisaties die kunnen deelnemen aan jouw project
  • Feedback op je begroting en mee zoeken naar extra middelen indien nodig
  • Wegwijs in Genk: contacten en informatie over nodige vergunningen, een locatie vinden om jouw toonmoment te organiseren,…
  • Ideeën om je project nog beter te maken of… voor een volgend project?
  • Gratis ontlenen van materialen van de stedelijke uitleendienst.

 

Wie kan deze subsidie aanvragen?

Een groep moet minstens uit 2 kinderen of jongeren van minimum 6 jaar tot en met 35 jaar bestaan, waarvan minstens 1 meerderjarige. Woont niemand in Genk, dan dient de organisator Genkse jongerenpartners te betrekken in hun organisatie , programmatie en verdere ontwikkeling van het concept.

Een vereniging, enkel als het jeugdproject niet kadert binnen de reguliere werking.

 

Hoe vraag je een DOEMA projectsubsidie aan?

De aanvraag moet ten laatste 40 dagen voor de start van het project ingediend worden. Je kan het aanvraagformulier fysiek naar de Dienst Jeugd brengen (Europalaan 26, 3600 Genk) of het aanvraagformulier via een email versturen naar hete.kolen@genk.be

Dienst Jeugd begeleidt de aanvragen en geeft deze door aan de adviescommissie.

Na de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen krijg je een jaar de tijd om jouw project uit te voeren.

 

Hoe en wanneer krijg je het geld?

Na goedkeuring van het schepencollege wordt 70% als voorschot uitbetaald. De overige 30% wordt uitbetaald na het evaluatieproces. Maximum bedrag is 3000 euro. Zie in het reglement de uitgaven die in aanmerking komen. Had je minder geld nodig dan dat je hebt gekregen, dan zal DOEMA je vragen het stuk van de subsidies die je niet nodig had, terug te betalen.

 

Eenzelfde organisator kan slechts twee keer per jaar een jeugdprojectsubsidie aanvragen. Een aanvraag kan ook bestaan uit meerdere activiteiten of een jaarwerking.

 

Lees zeker ook :

Reglement inzake de DOEMA-subsidie 

Aanvraagformulier DOEMA jeugdprojecten_2022 

2022 Evaluatieformulier DOEMA subsidies 

 

Nog vragen?

Bel gerust op 089 65 42 69 of mail naar hete.kolen@genk.be